Pravidla PM

1. STATUT: Soutěž o Pohár Melechova pořádá Melechov z.s., je určena predevším pro amatérské sportovce z celé ČR hlavně pak z mikroregionu Ledečsko a kraje Vysočina. Soutěž je otevřena všem výkonostním kategoriím.

   Do poháru jsou zařazeny tyto závody :

   Vilémovická 120ka - MTB závod dvojic /bodováno dle pořadí jednotlivců!!!/

   Triatlon Melechov - silniční triatlon

   Kolem Melechova - silniční cyklistický závod

   XTR Melechov- terénní triatlonový závod

   Běh Šeptouchovem - přespolní běh

   XKros Stvořidla  - krosový běh jednotlivců

2.ZAŘAZENÍ DO POHÁRU: Do poháru se není potřeba přihlašovat. 

Podmínkou k zisku poháru je potřebná účast :

u žen i u mužů účast na alespoň čtyřech z výše zmíněných šesti závodů.

V případě účasti na všech šesti závodech se :

u žen i mužů škrtají dva nejhorší výsledky ( do konečných výsledků se tedy započítávají pouze čtyři závody)

Pohár získává účastník s největším celkovým počtem bodů v dané kategorii.

3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: Muži / ve společné věkové kategorii /

                                       Ženy / ve společné věkové kategorii/

4. BODOVÁNÍ:

     4.1. Pořadí v jednotlivých závodech je dáno konečným pořadím v dané kategorii /muži, ženy/. Každý je dle dosaženého času  bodován.

     4.2. V závodě Vilémovická 120ka se body udělují, podle konečného pořadí jednotliců , které je určeno jejich nejrychleji zajetým okruhem. Tento závod tedy není v poháru bodován dle konečného pořadí dvojic !!!

     4.3. Udělování bodů je podle dosaženého času v dané kategorii a je ve všech závodech poháru stejné:

             Vítěz kategorie obdrží 10 bodů a ostatní závodníci body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. 

     4.4. Do celkového pořadí jednotlivců se započítávají získané body u žen i mužů ze čtyřech nejlépe hodnocených závodů. Podmínkou k zisku poháru je účast u mužů ve 4 závodech. U žen minimálně ve 3 závodech - v případě účasti ve 4 závodech se započítávají body ze 4 závodů.

     4.5. O celkovém pořadí v poháru v obou kategoriích /muži, ženy/, rozhoduje součet dosažených bodů ze  závodů.

     4.6. V případě rovnosti bodů, rozhodují o konečném pořadí jednotlivců v obou kategoriích, kritéria v následujícím pořadí významnosti :

- u žen i mužů výsledek páteho závodu popř. šestého

- nejvyšší  dosažený bodový zisk ze závodů, popř. druhý nejvyšší atd.

5. CENY: Vítězové kategoríí obdrží pohár. Druhý a třetí v kategorii obdrží věcné ceny.

6. OBECNÁ USTANOVENÍ: Závodí se podle propozic a pravidel jednotlivých závodů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí !!! Závodníci mladší 18 let, mohou závodit jen se souhlasem , svého zákonného zástupce / jeho podpis na přihlášce /. Průběžné pořadí bude možno sledovat na www.melechov.cz . Celkové pořadí a vyhlášení vítězů proběhne na poslední akci sezony na XKros Stvořidla.