Propozice 120ka

Vilémovická 120 - MTB závod dvojic na 120 minut

Místo konání  : Vilémovice u Ledče nad Sázavou (PSČ: 58401)

                        sportovní areál při silnice směr obec Benetice

Typ závodu : MTB závod dvojic na 120 minut (nutné horské kolo)

Kategorie : Junioři: J18 Muži : M39, M49, M50+ veteráni, Ženy, Smíšené dvojice

Věkové kategorie : J18: junioři mladší 18 let,   M39:  muži do 39 let,  M49: muži 40-49 let, M50+ muži 50 let a starší. V případě že je dvojice  tvořena muži/ženami rozdílných věkových kategorii je zařazena do věkové kategorie dle věku mladší/ho ze dvojice - toto pravidlo neplatí v případě vyhodnocování kategorie mladších 18 let kdy musí být  oběma maximálně 17 let . Závodníci mladší 18 let , mohou závodit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který za ně podepíše přihlášku.

Pravidla : o konečném pořadí dvojic rozhoduje celkový počet zajetých okruhů v časovém limitu 120 minut. V případě rovnosti počtu zajetých okruhů o pořadí rozhodne celkový čas potřebný k jejich dosažení. Do celkového počtu okruhů se započítávají všechny započaté a dokončené okruhy v časovém limitu. Vyjímku tvoří poslední okruh, který může být v dvouhodinovém časovém limitu pouze započat, ale k jeho dokončení může dojít i po jeho vypršení ( v extrémním případě, může tedy k poslední předávce štafety dojít i ve 119 minutě a 59 sekundě).  K předávání štafety dochází pouze vprostoru za tímto účelem vyznačeném. Dvojice je povinna se na okruhu pravidelně střídat. Nepravidelné střídání je výjimečně povoleno při defektech či jiných nepřízních a musí být nahlášeno rozhodčímu závodu. Dvojice která využije této možnosti je povinna do konce závodu srovnat štafetový podíl na celkovém počtu svých zajetých okruhů ( jednotlivci v dané dvojici musí mít pokud možno rovnoměrný podíl na celkovém počtu zajetých okruhů, v případě lichého počtu okruhů tento rozdíl nesmí býti vyšší než jeden okruh) Pokud tak neučiní budou v celkovém pořadí vůči ostatním dvojicím se stejným počtem okruhů znevýhodněni.

Ceny :1,2,3. místo celkového pořadí bude odměněno poháry a diplomy. 1,2,3. místo ve všech kategoriích obdrží diplom s dosaženým výsledkem.

Startovné : příspěvek na organizaci 200Kč/osoba, splatné na místě.

Trať : délka okruhu 3,91 km - asfalt 9% , pěšina 19% , cesta 72 % , převýšení 104 m (nutné horské kolo)

Místo prezentace a závodu :