XTR Melechov 2021 - informace

XTR MELECHOV 2021 - INFORMACE

Naše přání, aby loňská podoba závodu byla dočasná, bohužel nebylo vyslyšeno. Brouk lýkožrout do Číny neodletěl a správce melechovských lesů ani letos dres našeho týmu neoblékne. Ba naopak, vyhnáni jsme byli i z trasy loňského běhu, tudíž jsme museli upravit trasu tak, abychom se co nejkratší cestou dostali do "Krakonošova" lesa (rozuměj lesy kolem Horní Paseky), kde už běhat můžeme.

Zázemí celého závodu zůstává v areálu Hotelu Luna (rekreační objekt u "dolního kouteckého rybníka"). Parkování aut, registrace, 1 (slovy jedno) depo pro všechny disciplíny, občerstvení a v poslední řadě i vyhlášení výsledků proběhne zde, před samotným závodem bude vše viditelně označeno. Plavání proběhne taktéž stejně jako vloni ve spodním rybníku.

trasa cyklistické části

Cyklistická část se proti roku 2020 nemění. Začne výjezdem z areálu hotelu na komunikaci mezi kouteckými rybníky a závodníci budou směřováni po asfaltu směrem k obci Kouty - zde odbočí na návsi doprava kolem rybníčku, po levé straně minou místní fotbalový svatostánek, projedou obcí Mstislavice a na jejím konci se dají doprava na polní cestu, která je po chvíli přivede k prudkému kamenitému výjezdu a dále do obce Dobrovítova Lhota. Zde se napojí na hlavní silnici a přes Bilantovu Lhotu a Trpišovice budou přivedeni na náves obce Koňkovice, kde se napojí odbočením doleva na již známou trasu. Dále je trať totožná s původní až do posledních km, kdy se po výšlapu do obce Rejčkov a napojení na hlavní silnici budeme ubírat dále a klikatým sjezdem se dostaneme opět na křižovatku mezi rybníky a zpět do depa k hotelu. Délka 44,3 km, převýšení 808 m (dle aplikace mapy.cz - odkaz)

trasa běžecké části

Trasa oproti loňsku opět doznala změn, především ve své úvodní části. Začínáme v depu u hotelu Luna a vybíháme k silnici mezi rybníky vedoucí na Horní Paseku. Tu překřížíme a dostaneme se na cestu lemující horní rybník, která nás stoupáním dovede až na náves Horní Paseky. Zde odbočíme na asfaltu doprava, abychom se po pár desítkách metrů dali doleva na cestu, kterou už obíháme vrch Spálensko u Horní Paseky. Pokračujeme napojením a krátkým úsekem po silnici vedoucí do Hor, z níž se odkloníme doleva a prudším seběhem a výběhem se dostaneme na Podivický vrch. Po jeho zdolání nás čeká houpavá pasáž do obce Rejčkov, kde na návsi u obchodu odbočíme doleva a chvíli následujeme trasu cyklistiky, abychom se hned za vsí napojili vlevo na polní cestu vedoucí k málo známému třetímu (nejhornějšímu) kouteckému rybníku. Po prokličkování mezi místními chatami se dostaneme zpět na cestu vedoucí podél našeho známého horního rybníka a po chvíli už přebíháme silnici mezi rybníky a míříme do cíle. Délka běhu 11,0 km, převýšení 213 m (dle aplikace mapy.cz - odkaz)

Věříme, že tato podoba i zázemí sklidí úspěch podobně jako v loňském roce. Dnes můžeme bohužel s jistotou říci, že na Melechov a původní tratě se v dohledné době nebudeme moci vrátit. Těšíme se naviděnou poslední srpnovou sobotu, třeba i s Vašimi ratolestmi, pro které budou opět připraveny vlastní závody v režii Tomáše Slavaty.

Za pořadatelskou partu Melechov z.s.

Martin Knytl