KM 2015 - Informace k příjezdu

DOPRAVNÍ SITUACE - KUDY NA START

Účastníky závodu Kolem Melechova, upozorňujeme, že při příjezdu na místo startu se mohou setkat s následujícím dopravním omezením. Při příjezdu od Havlíčkova Brodu na silnici II. tř. č. 150 se v obci Okrouhlice opravuje most přes Sázavu. Provoz je sveden do jednoho pruhu a řízen semafory. Navazující úsek stejné komunikace je v části Babice - Nová Ves u Světlé uzavřen pro veškerý provoz v obou směrech. Z Okrouhlice je tedy třeba pokračovat směr Lipnice n/S - Dolní Město - Meziklasí.

Na příjezdu z D1 ze směru od Humpolce na silnici č. 347  může z důvodu opravy kanalizace  v obci Kejžlice nastat zdržení.Na stejné komunikaci je v úseku Dolní Město - Světlá provoz zcela uzavřen.