KOLEM MELECHOVA JE TU

LETNÍ MELECHOVSKÁ SÉRIE ZAČÍNÁ NA SILNICI

Do uzavření on line předregistrace na silniční klasiku Kolem Melechova už nezbývá moc času. Přesně v pátek 17.7 budou mít zájemci poslední možnost využít zvýhodněného startovného a zajistit tak nejen sobě ale i pořadatelům  klidnější předstartovní dopoledne. Ti kteří se chystají zaregistrovat až na místě startu , jsou pořadateli žádáni o včasný příjezd. Prezence s registrací bude otevřena od 9 hodin . Změnou v organizaci závodu z důvodu snížení rizika kolize a pádu ,  bude přemístění druhé prémie ( rychlostní  - 22 km) , z prostoru na návsi v Meziklasí o 1 km před vesnici. Prémie kterou letos dotuje Velosrvis Havlíčkův Brod bude vyznačena na vozovce cca 300 m  za obcí Koňkovice. Závodníci tak nebudou nuceni, jako v předešlých ročnících, projíždět nebezpečný oblouk v Meziklasí vysokou rychlostí pro získání dobré pozice na spurt pro prémii.

Pořadatel připomíná, že při příjezdu na místo startu se mohou účastníci setkat s následujícím dopravním omezením. Při příjezdu od Havlíčkova Brodu na silnici II. tř. č. 150 se v obci Okrouhlice opravuje most přes Sázavu. Provoz je sveden do jednoho pruhu a řízen semafory. Navazující úsek stejné komunikace je v části Babice - Nová Ves u Světlé uzavřen pro veškerý provoz v obou směrech. Z Okrouhlice je tedy třeba pokračovat směr Lipnice n/S - Dolní Město - Meziklasí.

Na příjezdu z D1 ze směru od Humpolce na silnici č. 347  může z důvodu opravy kanalizace  v obci Kejžlice nastat zdržení.Na stejné komunikaci je v úseku Dolní Město - Světlá provoz zcela uzavřen.

plakt melechov-2015