Kryštofu Štulcovi za pomoc s výrobou značení , startovních čísel, map....

Jardu Boumovi a Martinu Hoškovi za fotodokumentaci.

Jiřímu Baštovi za nový putovní pohár, který dal svou uměleckou hodnotou závodu nový rozměr.

Václavu Svobodovi za výrobu broušených pohárů.

Borku Baumovi ( logo o.s. Melechov)

Tomáši Minkovi (webmaster)

Hotelu Kouty za vstřícnost a poskytnutí areálu k plavecké disciplíně.

A všem ostatním , kteří nám pomáhají a bez kterých by to nešlo